Generalforsamling 5.06.2013

Onsdag 5.juni ble det avholdt ordinær generalforsamling for Halsafjordsambandet. Protokoll kan lastes ned og leses her.